Atatürk'ün Hz. Muhammed (s.a.v.) Hakkındaki Görüşleri: Haberi
Batman'ın En Büyük Şehir Portalı'na Hoş Geldiniz...
giris

Mela Nureddin YEKTA

Mela Nureddin YEKTA
yazdır
paylaş
yorumlar
 
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Eklenme Tarihi : 2013-06-12 - 00:00 - Bu yaziyi 811 kişi okudu.
Yazar: Mela Nureddin YEKTA
E-mail: mn.yekta@batmanliyiz.biz
Yazarın: Tüm Yazıları

Atatürk'ün Hz. Muhammed (s.a.v.) Hakkındaki Görüşleri:

M. Kemal, Allah'ın yaratılıcığını inkarından sonra, Hz. Peygamber'in peygamberliğini reddediyor ve Hz. Muhammed (s.a.v.) i yalancılıkla itham eder:

Atatürk'ün Hz. Muhammed (s.a.v.) Hakkındaki Görüşleri:

"Muhammed, Mekke de müşriklik muhitinde ve tesirinde büyümüş olmasına rağmen, dinî meseleler ve dinî düşünceler, pek derin bir sirette, zihnini işgal ediyordu. Muhammed, 40 yaşına geldiği zaman, vatandaşlarını kendinin bulduğu ve doğru olduğuna inandığı yeni bir dine davete başladı. Muhammed in davet ettiği bu dine, o zamanın Hanif lerine imtisalen İbrahim Dini yahud inkıyad manasına ifade eden "İslam" denilmiştir!" (1)


M. Kemal aynı Mekke müşriklerinin dediğini diyerek Kur an Muhammed in sözüdür diyor ve aynı müşrikler gibi Hz. Muhammed (s.a.v.) i cinli olarak gösteriyordu:

"Tarihi nokta-i nazardan da mütalea edildiği zaman görülüyor ki, Muhammed, birden bire Allah ın Resulü yüm diyerek ortaya çıkmamıştır. O, Arap ların ahlak ve adetlerinin pek fena ve pek ibtidaî ve ıslaha muhtaç olduğunu anlamış, bunların ıslahı için tenha yerlere çekilerek senelerce düşünmüş ve yıllarca tefekkürden sonra kendisine vahiy ve ilham fikri doğmuştur." (2)

Devamla Hz. Peygamber (s.a.v) i cinli olarak görür ve cinlerden ilham aldığını söyler:

"Vahiy, ilham fikri Muhammed den evvel de Arap lar, şairlerin akıl erdiremedikleri kuvvetlerden ilham aldıklarına inanırlardı. Bu kuvvetler Arap lar için cinlerdi. Cinlerin güya kahinlere galibten haber vermek kudretini ilham etmek kudretini ilham ederlerdi. Bu nev i itikadlar Arabistan da her zaman o kadar canlı ve derin olmuştur ki, Muhammed dahi cinlerin vücuduna samimi olarak inanmışlardı. O hakikaten cinlerin şairlere şiir ilham ettiğine kâni idi. Arap lar şairleri bir kahin gibi telakki ederlerdi. Muhammed in Musa, İsa dinlerine dair öğrendikleri de kendisinde bu itikadı kuvvetlendirmiştir. Bu peygamberlerde melek telakkisi vardı. Dinler nazarında cinler kötü olduğundan peygamberler onlardan mülhem olamazlardı. Muhammed de diğer peygamberler gibi kendisine ilham eden kuvvetin insanları iğfal eden bir kuvvet olmayıp onları hayır ve saadete irşad eden ilahî bir kuvvet olduğuna samimi olarak inandı." (3)

M. Kemal, ilk inen ayetler (Alak Suresi ilk beş ayet) belli olduğu halde bunları inkâr etmektedir:

"Muhammed in peygamberliğinin başlangıcına dair birçok rivayetler vardır. Bunlara pek çok efsaneler karışmıştır. Hakikatte Peygamber in ilk söylediği Kur an ayetlerinin ne olduğu kati surette mâlum değildir. Muhammed, uzun bir devirdeki tefekkürlerin mahsulü olan ayetleri lüzum ve ihtiyaçlara göre takrir ediyordu. Bununla beraber kendisini tahrik eden kuvvetin tabiat fevkinde bir mevcudiyet olduğuna samimi surette kani idi. Muhammed i harekete getiren ilk âmil, bu samimi heyecanlar olmuştur. Muhammed, bidayete irticalen dini hitabette bulunan bir vaiz oldu. Vaizlikten Nebi liğe, Nebi likten nihayet Allah ın Resulü haline geçti." (4)

Bununla da kalmayıp Kur an hükümlerinin geçici olduğunu iddia eder. Halbuki Kur an ve hükümleri ebediyyen kalıcıdır ve geçerilidir. O bunu inkâr ederek, "Hukukî hükümler zaman ve mekân içinde ictimaî heyetlerin uğradıkları değişiklere göre değişegeldiğinden on dört asır evvelki zaman ve mekânın ihtiyacına göre lüzumlu ve kafi görülmüş olan esaslar yerine bugün birçok mütenevvi kanunlar ve usuller konulmak zarureti görülmüştür. Bunlar dahi ebedî olmayıp zamanla değişmeye mahkûmlardır." (5)

Bu yazım Atatürk’ü kendisine rehber kabul eden ve onun kurduĝu laik devleti islam devleti olarak gören ilahiyatçılara ithaf ediyorum.
----------- ------------ ---------- ----------- ------------ ------------------------
(1-2-3-4-5: kaynaklar) Prof. Afet İnan, Medenî Bilgiler ve M. Kemal Atatürk ün Elyazıları

21.01.2005


yazdır
paylaş
yorumlar
yorum ekle
Google

Facebook Ziyaretçi Yorumları

    Sitemiz Ziyaretçi Yorumları

  • Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
yorum ekle
İsminiz
:
E-Mailiniz
:
Yorumunuz ()
:
Güvenlik kodu
:
691632
Güvenlik kodu giriniz
: