Terörün Kaynağı İslam’mı?

Teröristlerin tümü İslam coğrafyasından çıkar, sebebi, mucidi ve muharriki ise İslam düşmanlarıdır.

Açıklayayım: Evet, İslam düşmanları Müslümanların din ve mal iki değerini gasp etmek için çaba sarf ettiler. Bu amaçla İslam coğrafyasının içine girip Müslüman gençleri doğru İslam’dan uzaklaştırarak beyinlerine İslam dışı fikir ve inançları aşıladılar veya kendi gençleri gibi İslam düşmanı haline getirdiler. Her yönüyle aydınlık olan islamiyeti karanlık şeklinde gösterip dimağlarına zerk ettiler, İslam'a ve Müslümanlara düşman haline getirdiler.
 
İlk etapta, inançlarına müdahale ettiler sonra, her çeşit cazip şehevileri tatlı diye tattırdılar.  Örneğin içkinin ayrandan daha faydalı olduğunu, metres hayatin meşru izdivaçtan daha medeni onduğunu kabul ettirdiler. Keza faizin mubah olduğunu, iffetsizliğin, çıplaklığın çağdaşlık olduğunu, İslam’a eş anlamlı olan Şeriatın gericilik olduğunu aşıladılar. Daha korkuncu Müslümanları öldürmeği, ülkelerini bombalayıp tahrip etmeği hak şeklinde gösterdiler.  Hulasa, İslam'ın helal ettiği her şeyi çirkin nitelendirdiler, haram ettiklerini güzel görüntülediler ve böylece Müslüman gencin ruhuna ve hayatına kendi felsefe ve ahlaklarını yerleştirdiler.
 
Bu nedenle Müslüman gençler ahlaksız, şefkatsiz, din düşmanı oldular ve onlar gibi yaşamayı medeniyet sandılar. Hatta bu gençler İslam dinini inkâra kalkıştılar.
 
Müslüman gençleri elde eden bu düşmanlar İslam coğrafyasına şer soktular ve ona hâkim oldular. Hatta Müslümanların tüm malına,  petrol gibi bereket kaynaklarına el koydular, Müslüman'ın elinden her şeyini aldılar, köle gibi itibarsızlaştırdılar.
 
Netice,  İslam gençliğini terörizme sürükleyip İslam ülkelerini tahrip etme emrini verdiler. Bu taklitçi genç,  bu düşmanların kendisine verdiği zalimane emir istikametinde kendi ülkesini bombaladı, yıkmaya başladı, Müslüman kardeşini öldürdü, kendi ecdadını inkâr etti, camisine kıblesine, kuranına düşman kesildi, canlı bomba olup Müslüman kardeşini öldürdü, kanını içki gibi içti ülkesini bombalayıp tahribe çalıştı.
 
Daha sonra aynı genç kendisini kullanan o düşmanlara dönüp silahını onlara yöneltti,   ülkelerini bombaladı, yaşanamaz hale getirdi. Yani kandırılan aynı genç, Irak, Ankara ve İstanbul'da canlı bomba olduğu gibi Paris ve Brüksel'de de aynı canlı bomba oldu. Irak, Ankara ve İstanbul'u terörizm korkusu sardığı gibi onların tüm ülkelerini de sardı, biledikleri keser kendilerine döndü damarlarını kesti.
 
Şimdiki Müslümanlar, bu düşmanların icat ettikleri terörizmimden endişeli, onlar ise titrek, nereye kaçacaklarını, hangi deliğe gireceklerini bilemezler.
 
Dolayısıyla biz Müslümanlar, Bu İslam düşmanlarını ve terörist ettirdikleri Müslüman gençleri hakiki İslam'a davet ediyoruz ki İslam'ın adalet şemsiyesi altına girsinler, hem Müslümanlar hem onlar hem kullandıkları bu Müslüman gençler barışsınlar, rahat etsinler, huzur bulsunlar. Başka çare yok. 
 
Hakka namzet ol